בילד ווייַז

עקוויפּמענט

ויסריכט01
ויסריכט02
ויסריכט03
ויסריכט04
ויסריכט05
ויסריכט06
ויסריכט07

פּראָדוקציע פּראָצעס

פּראָדוקציע-פּראָצעס01
פּראָדוקציע-פּראָצעס02
פּראָדוקציע-פּראָצעס03
פּראָדוקציע-פּראָצעס04
פּראָדוקציע-פּראָצעס05
פּראָדוקציע-פּראָצעס06
פּראָדוקציע-פּראָצעס07
פּראָדוקציע-פּראָצעס08
פּראָדוקציע-פּראָצעס09
פּראָדוקציע פּראָצעס10
פּראָדוקציע פּראָצעס11
פּראָדוקציע פּראָצעס12

ויסשטעלונג

עקס01
עקס02
עקס03
עקס06
עקס05
עקס04
עקס07
עקס08

סערטיפיקאַץ

CER06
CER01
CER02
CER03
CER04
CER05
CER08
CER07
cer01
cer02